Ni som har planerade besök hos oss på Kista BUMM:

Vi ska så långt möjligt minska antalet personer som väntar i våra väntrum.

Försök att inte komma in i lokalerna i förväg.

Ta inte med syskon på besök.

Inga närstående med luftvägssymtom tas emot, utom i undantagsfall.

Barn har alltid rätt till att ha med sig en symtomfri vårdnadshavare/närstående. Om du eller barnet har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi dig därför vänta utanför! Gå inte in på mottagningen! Ring oss på telefonnumret som finns på vår entrédörr.

Hör av er så snart det går, om ni inte kan komma. Vi kan i stället ringa till er, eller samtala via video.

1603, 2020

Coronavirus

Vid feber och luftvägsbesvär, ta kontakt med 1177 för vägledning. Vi gör allt [...]

1812, 2019

Jul 2019

Mottagningen är stängd för besök och rådgivning vecka 52-1 (23/12-8/1) och endast öppen [...]